SOLENERGI

MØT MORGENDAGENS ELKRAFT- OG TARIFF UTFORDRINGER!
PRODUSER DIN EGEN STRØM!

Mye tyder på at kraft- og nettselskapene vil få gjennomslag til endring av dagens tariffer. Blant annet ønsker de å "flate ut" effekttoppene som kommer på morgen og kveld. Det er, naturlig nok, varslet høye kraftpriser i disse tidsrommene for å legge en demper på effektuttaket. Bare synd at det er i disse tidsrommene folk flest trenger mye strøm!
Med et effektivt solcelleanlegg, batteribank og en styringsenhet, kan huseier ha egenprodusert, fornybar energi tilgjengelig når behovet er der.

LØSNINGER TILPASSET LOMMEBOKEN
Man trenger ikke gjøre alle tiltakene på en gang. Det viktigste er å integrere solceller på aktuelle takflater, sydvendt eller øst/vest, og registrere seg som plusskunde hos en kraftleverandør. Produsert energi man ikke bruker, blir levert til kraftleverandør mot betaling. Kraftprisene som tilbys av de forskjellige selskapene er føreløpig lave, så man er best tjent med å bruke produsert energi til egen husholdning.
Etterhvert som energibehovet, og prisene, øker i årene som kommer, vil egenprodusert kraft med batteribank for lagring av energi, være en trygg investering. En investering som i tillegg øker husets verdi, krone for krone.

HVA VI KAN TILBY

Viridian_hus3
Viridian_hus
Spireavn (1)

I SAMARBEID MED

unsplash